• Suma împrumutului:
  lei
 • Durata creditului:
  ani
 • Rată:

Credite ipotecare

1

OTP Bank

 • ÎMPRUMUȚI
  200 000 LEI
 • COST
  211 120 LEI
 • RATA
  1 142 LEI
POSIBILITĂȚI DE ÎMPRUMUT
 • SUMA:
  DURATA:
 • MIN: 4800 LEI
  MIN: 1 ANI
 • MAX: 953000 LEI
  MAX: 30 ANI
Dobândă variabilăROBOR 3M + 2,39 pp
Comision administrare aplicat la soldul creditului0%
Comision analiză dosar0 lei
Comision administrare cont aferent creditului5 lei/ lună
Taxă de evaluare a proprietățiiConform tarifului practicat de evaluatorul autorizat
Taxa de înscriere la Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare a ipoteciiConform tarifului practicat de evaluatorul autorizat
Taxe suplimentare
Comision de rambursare anticipată0%
Comision de retragere numerar 0,5% (minim 0,5 lei)
Asigurare locuință0,008%/lună din soldul creditului
Comision unic pentru servicii prestate la cerere150 lei
Ce documente sunt necesare pentru obținerea creditului?
 • Act de idenitate
 • Documente justificative pentru veniturile încasate
 • Acord pentru consultarea bazei de date ANAF
 • Documente referitoare la imobilul care face obiectul cererii de credit: imobilul ipotecat - locuință terminată (intabulată)
Documente care dovedesc dreptul de proprietate asupra imobilului:
 • Încheiere de intabulare sau extras de carte funciară
 • Pre-contract de vânzare-cumpărare (dacă există)
 • Raportul de evaluare al garanției întocmit de către evaluatorul autorizat, membru al Asociației naționale a Evaluatorilor Autorizați din românia
Tipuri de venituri acceptate:
 • Venituri din salarii;
 • Venituri din comisioane, încasate suplimentar față de salarii (acceptat doar ca venit secundar);
 • Venituri din contracte de management;
 • Venituri din contracte de administrare (acceptat doar ca venit secundar);
 • Venituri din indemnizații de conducere sau cenzori;
 • Soldă lunară, indemnizații, sporuri, normă de hrană și alte drepturi, cu caracter de continuitate;
 • Tichete de masă (acceptat doar ca venit secundar);
 • Indemnizațiile pentru creșterea copilului (acceptat doar ca venit secundar);
 • Venituri comerciale (ex: prestări servicii, altele decât profesiile libere);
 • Venituri din contracte de agent / mandat / comision / contracte / convenții civile (acceptat doar ca venit secundar);
 • Venituri din profesii liberale;
 • Venituri din drepturi de autori sau drepturi intelectuale;
 • Venituri din pensii din România / din străinătate;
 • Venituri din rente viagere;
 • Salariu obținut de cetățeni români în străinătate (acceptat doar ca venit secundar);
 • Venituri ale navigatorilor obținute în baza contractelor de navigare (acceptat doar ca venit secundar);
 • Venituri din străinătate (acceptat doar ca venit secundar);
 • Venituri din dividende (acceptat doar ca venit secundar);
 • Venituri din închirierea imobilelor.

Opinii despre OTP Bank

Creditul ipotecar oferit de OTP Bank poate fi o opțiune foarte bună existentă pe piață deoarece are o dobândă foarte avantajoasă. Această opțiune oferă sume cuprinse între 1.000 - 200.000 Euro (echivalentul în lei). Creditul este disponibil pentru persoane între 24 și 70 ani. Pentru a accesa împrumutul fără asigurare de viață, debitorul trebuie să achite creditul înainte să împlinească vârsta de 65 ani, în caz contrar asigurarea de viață este obligatorie. Criteriile de eligibilitate nu sunt deloc stricte, vechimea la actualul loc de muncă necesară fiind de minim 3 luni în cazul angajaților și 12 luni în cazul persoanelor fizice autorizate.
Avantaje OTP Bank:
 • ZERO comisoane de administrare și analiză de dosar
 • fără adeverință de venit (informațiile legate de venit se obțin direct din baza de date ANAF)
 • perioada maximă de rambursare: 30 ani
 • permite maxim 3 codebitori
 • se poate opta pentru rate lunare descrescătoare sau egale
 • avans minim începând de la 15%
 • garanțiile sunt ipoteca de rang I asupra locuinței și asigurarea acesteia
 • acordă creditul cetățenilor străini rezidenți în România
Dezavantaje OTP Bank:
 • OTP Bank nu acordă creditul persoanelor care în ultimele 12 luni au avut întreruperi mai mari de 31 zile în istoricul locului de muncă, în cazul în care vechimea la actualul angajator e mai mică de 6 luni

2

CEC Bank

 • ÎMPRUMUȚI
  200 000 LEI
 • COST
  220 480 LEI
 • RATA
  1 168 LEI
POSIBILITĂȚI DE ÎMPRUMUT
 • SUMA:
  DURATA:
 • MIN: 5000 LEI
  MIN: 1 ANI
 • MAX: 2800000 LEI
  MAX: 35 ANI

Dobândă variabilă

(pt credite supuse prevederilor Legii 77/2016)

Aport propriu minim 30%: ROBOR 6M + 2,15 pp
Aport propriu 15-30%: ROBOR 6M + 2,40 pp

Dobândă variabilă

(pt credite care nu se supun prevederilor Legii 77/2016)

Aport propriu minim 15%: ROBOR 6M + 1,90 pp
Comision administrare aplicat la soldul creditului 0,04% în cazul creditului cu destinatie achiziționare de locuințe executate silit de alte instituții de credit
0,03% în cazul creditului cu destinație achiziționare de locuințe executate silit de CEC Bank
Comision analiză dosar500 lei
Taxă de evaluare a proprietății350-450 lei
Taxa de înscriere la Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare a ipoteciiConform tarifului practicat de evaluatorul autorizat
Taxe suplimentare
Comision de rambursare anticipată0%
Comision unic pentru servicii prestate la cerere400 lei

Ce documente sunt necesare pentru obținerea creditului?

 • Act de idenitate
 • Documente justificative pentru veniturile încasate
 • Acord pentru consultarea bazei de date ANAF

Documente referitoare la imobil:

 • declarație pe proprie raspundere a vanzatorului că imobilul nu este revendicat conform
  Legii 10/2001 și nu există alte litigii în legatură cu acesta;
 • copia actului de proprietate /superficie /concesiune asupra terenului deținut de vânzător
  (după caz) – valabil în cazul achiziției sau realizării construcției pe un teren deținut de
  vânzatorul terenului în proprietate/superficie/folosință;
 • declarația 1 autentificată de un notar public, prin care concedentul declară că terenul nu
  face obiectul nici unui litigiu cu privire la dreptul sau de proprietate sau posesiune sau
  revendicare în baza Legii nr. 10/2001, este de acord că, daca urmare a executarii silite
  bazate pe contractul de ipotecă încheiat cu privire la construcție, Bancii sau oricărei terțe
  părți i se adjudecă construcția, Împrumutatul va avea dreptul să transfere dreptul de
  folosință la noul proprietar al construcției (unde este cazul) - valabil în cazul achiziției unei
  construcții amplasate pe teren concesionat.
 • contract de vanzare – cumparare înregistrat la Biroul de Carte Funciara
 • contract de ipoteca întocmit conform Legii nr. 190/1999 înregistrat la Biroul de Carte
  Funciara
 • contract/polița de asigurare a imobilului ipotecat, încheiata pe toata perioada de
  rambursare a creditului ipotecar
 • dovada înscrierii cesiunii contractului de asigurare/ poliței de asigurare in Arhiva
  Electronica de Garantii Reale Mobiliare și a efectuării notificarii cesiunii asiguratorului 1 în
  funcție de temeiul legal al concesiunii (Legea 219/1998, O.U.G. 54/2006 sau Legea
  50/1991);
 • extrasul de Carte Funciara a imobilului din care sa rezulte ipoteca de rang I în favoarea
  Bancii.
 • aprobarile pentru asigurarea cu utlități

Opinii despre CEC Bank

CEC Bank vine cu o ofertă interesantă a creditului ipotecar. Această bancă acordă împrumutul persoanelor de până la 75 de ani, o limită superioară mai rar întâlnită la acet tip de credit, în geleral vârsta maximă fiind de 70 ani. De asemenea, CEC Bank este generoasă cu perioada de grație oferită la plata ratelor care ajunge până la 360 zile. Aportul pripriu la achiziționarea imobilului este obligatoriu minim 15 %, iar banca acordă în aceste condiții sume de până la 2.800.000 lei.
Avantaje CEC Bank:
 • se acordă persoanelor de până la 75 ani (la această vârstă creditul trebuie să fie rambursat integral)
 • perioada de grație de maxim 360 zile calendaristice (în funcție de perioada de creditare)
 • ZERO comison de rambursare anticipată
 • fără adeverință de venit (informațiile legate de venit se obțin direct din baza de date ANAF)
 • perioada maximă de rambursare: 35 ani
 • avans minim începând de la 15%
 • garanțiile sunt ipoteca de rang I asupra locuinței și asigurarea acesteia
 • există varianta de credit standard (fără credit prin card)
Dezavantaje CEC Bank:
 • comision de administrare aplicat soldului creditului
 • comision de analiză dosar 500 lei

3

BRD

 • ÎMPRUMUȚI
  200 000 LEI
 • COST
  235 240 LEI
 • RATA
  1 209 LEI
POSIBILITĂȚI DE ÎMPRUMUT
 • SUMA:
  DURATA:
 • MIN: 45500 LEI
  MIN: 3 ANI
 • MAX: 455000 LEI
  MAX: 30 ANI
Dobândă fixă pe toată perioada8,16%
Dobândă variabilă pe toată perioada ROBOR 3M + 3,17 pp
Dobândă fixă în primii ani, apoi variabilăPrimii 5 ani (fixă): 6,05% După 5 ani (variabilă): ROBOR 3M + 2,85%
Comision administrare aplicat la soldul creditului0%
Comision analiză dosar650 lei
Taxă de evaluare a proprietățiiConform tarifului practicat de evaluatorul autorizat
Taxa de înscriere la Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare a ipoteciiConform tarifului practicat de evaluatorul autorizat
Taxe suplimentare
Comision de rambursare anticipată credit cu dobândă variabilă0%
Comision de rambursare anticipată credit cu dobândă fixă, apoi variabilă0%
Comision de rambursare anticipată credit cu dobndă fixă1% dacă între data rambursării și data încetării contractului e mai mult de un an 0,5%dacă între data rambursării și data încetării contractului e mai puțin de un an
Comision unic pentru servicii prestate la cerere50 Euro/ serviciu (echivalentul în lei)
Ce documente sunt necesare pentru obținerea creditului?
 • Act de idenitate
 • Acord pentru consultarea bazei de date ANAF
Documente care dovedesc dreptul de proprietate asupra imobilului:
 • Încheiere de intabulare sau extras de carte funciară
 • Pre-contract de vânzare-cumpărare (dacă există)
 • Raportul de evaluare al garanției întocmit de către evaluatorul autorizat, membru al Asociației naționale a Evaluatorilor Autorizați din românia
Tipuri de venituri acceptate:
 • Salarii
 • Pensii
 • Dividende
 • Drepturi de autor
 • Chirii
 • Venituri din activități independente

Opinii despre BRD

BRD oferă un tip de credit ipotecar numit credit Habitat. Acesta este potrivit atât pentru cei care doresc să construiască sau să achiziționeze un imobil, cât și pentru cei care doresc să cumpere, extindă sau modernizeze locuința actuală. Unul dintre cele mai mari avantaje ale acestui împrumut este că se poate acorda cu dobândă fixă, variabilă sau fixă în primii ani și variabilă restul perioadei. Suma maximă care poate fi accesată este de 455.000 lei. Creditul Habitat oferit de BRD este flexibil și foarte potrivit, mai ales dacă vă doriți o dobțndă fixă.
Avantaje BRD:
 • se poate opta pentru dobândă fixă, variabilă sau fixă în primii 5 ani, apoi variabilă
 • ZERO comisoane de administrare
 • fără adeverință de venit (informațiile legate de venit se obțin direct din baza de date ANAF)
 • perioada maximă de rambursare: 30 ani
 • avans minim începând de la 15%
 • oferă o perioadă de grație în care se face pauză de la achitarea ratelor de până la 12 luni (pt creditele de construcție) și 6 luni petru achiziție, terminare, extindere, modernizare, reabilitare, consolidare locuință
Dezavantaje BRD:
 • comision de analiză dosar 650 lei

4

Raiffeisen Bank

 • ÎMPRUMUȚI
  200 000 LEI
 • COST
  244 240 LEI
 • RATA
  1 234 LEI
POSIBILITĂȚI DE ÎMPRUMUT
 • SUMA:
  DURATA:
 • MIN: 24000 LEI
  MIN: 3 ANI
 • MAX: 1430000 LEI
  MAX: 30 ANI
Dobândă variabilăROBOR 3M + 3 pp
Comision administrare aplicat la soldul creditului0%
Comision analiză dosar900 lei (finanțat din credit)
Comision ordin de plată18 lei
Comision administrare cont aferent creditului5 lei/ lună
Taxă de evaluare a proprietății90 euro + TVA (echivalent în lei)
Taxa de înscriere la Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare a ipoteciiConform tarifului practicat de evaluatorul autorizat
Asigurare locuință20 Euro (echivalent în lei)
Taxe suplimentare
Comision de rambursare anticipată0%
Asigurare facultativă a imobilului 0,15% din valoarea imobilului
Comision unic post-acordare90 euro/ solicitare
Ce documente sunt necesare pentru obținerea creditului?
 • Act de idenitate
 • Acord pentru consultarea bazei de date ANAF
Documente privind imobilului:
 • Pre-contract de vânzare-cumpărare
 • Acte de proprietate ale imobilului
 • Documente necesare pentru procesul de evaluare (schițe ale planului cadastral, extras de carte funciară)
 • Raportul de evaluare al garanției întocmit de către evaluatorul autorizat, membru al Asociației naționale a Evaluatorilor Autorizați din românia
Documente din care rezultă valoarea proiectului de investiții:În cazul achiziționării de locuințe și terenuri: Pre-contract de vânzare-cumpărareÎn cazul creditelor de modernizare și construcție:
 • Proiect tehnic al lucrării
 • Deviz general de lucrări
 • Deviz pe obiecte
 • Autorizație de construcție
 • Contract de construire sau antrepriza
 • Grafic de execuție a lucrărilor

Opinii despre Raiffeisen Bank

Creditul ipotecar oferit de Raiffeisen Bank poate fi accesat de persoanele cu vârsta cuprinsă între 21 și 65 ani care au un venit constant demonstrabil de minim 150 euro (echivalentul în lei). Acest împrumut este dedicat achiziției de locuințe sau terenuri, construcție sau renovare. Creditul oferă o sumă cuprinsă între 5.000 - 300.000 euro (echivalentul în lei), ceea ce este destul de generos comparativ cu ofertele de pe piață.
Avantaje Raiffeisen Bank:
 • Fără comison de rambursare anticipată
 • pauză de 3 luni de la plata ratelor după primele 6 luni de rambursare
 • fără adeverință de venit (informațiile legate de venit se obțin direct din baza de date ANAF)
 • perioada maximă de rambursare: 30 ani
 • avans minim începând de la 15%
 • garanție: ipoteca de rang I instituita asupra imobilului achizitionat sau asupra unor bunuri imobile, aflate in proprietatea solicitantului sau a unor terti
 • schimbarea scadenței de plată a ratei lunare în mod gratuit
 • reducere de 0,25% din rata dobânzii pentru clienții care aleg să vireze salariul prin contul Raiffeisen Bank
Dezavantaje Raiffeisen Bank:
 • avansul minim poate ajunge la 35% în cazul în care locuința pe care o achiziționați nu se află pe lista locațiilor de pe site-ul BCR
 • comision de analiză al dosarului (900 lei)
 • comision ordin de plată (18 lei)
 • comision unic post-acordare (90 euro, echivalentul în lei)

5

ING

 • ÎMPRUMUȚI
  200 000 LEI
 • COST
  246 760 LEI
 • RATA
  1 241 LEI
POSIBILITĂȚI DE ÎMPRUMUT
 • SUMA:
  DURATA:
 • MIN: 13000 LEI
  MIN: 3 ANI
 • MAX: 400000 LEI
  MAX: 30 ANI
Dobândă variabilăPentru sume de până la 400.000 lei: ROBOR 3M + 3,05 pp Pentru sume de peste 400.000 lei: ROBOR 3M + 2,75 pp
Comision administrare aplicat la soldul creditului0%
Comision analiză dosar900 lei
Comision administrare cont aferent creditului7 lei/ lună
Taxă de evaluare a proprietății400-550 lei (în funcție de imobil)
Taxa de înscriere la Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare a ipotecii65,7 lei
Asigurare locuință
Taxe suplimentare
Comision de rambursare anticipată0%
Taxă de modificare/prelungire garanție imobiliară43,8 lei
Taxă anulare garanție imobiliară21,9 lei
Comision unic pentru servicii prestate la cerere200 lei
Ce documente sunt necesare pentru obținerea creditului?
 • Act de idenitate
 • Documente justificative pentru veniturile încasate
 • Acord pentru consultarea bazei de date ANAF
Acte de proprietate ale imobiluluicare va fi aciziționat:
 • Act de proprietate
 • Cadastru
 • Extras de carte funciara (se acceptă si extrasul de carte funciara pentru informare eliberat online, de pe site-ul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate)
 • Intabulare (in copie, originalul fiind prezentat la notar).
 • Raportul de evaluare al garanției întocmit de către evaluatorul autorizat, membru al Asociației naționale a Evaluatorilor Autorizați din România
ING acceptă următoarele documente doveditoare ale venitului, în funcție de caz:
 • Adeverință de venit
 • Adeverință de salariu
 • Adeverință venituri an anterior
 • Declarație încasare dividente
 • Extras de cont
 • Adeverință ANPS
 • Talon de îndemnizație
 • Talon de pensie
 • Decizie de pensionare
 • Contract de cesiune a drepturilor de autor

Opinii despre ING

ING vine în ajutorul celor care doresc un credit ipotecar cu un împrumut de până în 900.000 lei. La sumele de peste 400.000 lei dobânda este mai avantajoasă. Odată cu accesarea creditului, clientul primește reduceri speciale pentru 2 luni la plata cu cardul în magazinele partenere ING Bazar (Flanco, Mobexpert). Un alt avantaj este faptul că ING e una din puținele bănci care acordă un credit ipotecar persoanelor cu vârsta minimă de 18 ani. Venitul minim lunar necesar pentru acest credit este 1500 lei, dar dacă există un codebitor atunci venitul minim pentru fiecare trebuie să fie de 750 lei.
Avantaje ING:
 • ZERO comisoan de administrare
 • fără adeverință de venit (informațiile legate de venit se obțin direct din baza de date ANAF)
 • perioada maximă de rambursare: 30 ani
 • aprobare financiară pe loc
 • avans minim începând de la 15%
 • creditul poate fi accesat de persoane între 18-70 ani
 • se acceptă un codebitor
Dezavantaje ING:
 • comision de analiză dosar 900 lei

6

BCR

 • ÎMPRUMUȚI
  200 000 LEI
 • COST
  252 880 LEI
 • RATA
  1 258 LEI
POSIBILITĂȚI DE ÎMPRUMUT
 • SUMA:
  DURATA:
 • MIN: 45000 LEI
  MIN: 1 ANI
 • MAX: 3000000 LEI
  MAX: 30 ANI
Dobândă fixăDobândă fixă pentru primii 5 ani: 6,45%Dobândă fixă pentru primii 10 ani: 6,95%(dobândă variabilă pentru restul perioadei de creditare)
Dobândă variabilăROBOR 6M + 3 pp
Comision administrare aplicat la soldul creditului0%
Comision analiză dosar0 lei
Taxă de evaluare a proprietățiiConform tarifului practicat de evaluatorul autorizat
Taxa de înscriere la Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare a ipoteciiConform tarifului practicat de evaluatorul autorizat
Asigurare locuințăasigurare PAD (cost variabil în funcție de locuință)
Taxe suplimentare
Comision de rambursare anticipată0%
Comision unic pentru servicii prestate la cerere90 lei
Ce documente sunt necesare pentru obținerea creditului?
 • Act de idenitate
 • Documente justificative pentru veniturile încasate
 • Acord pentru consultarea bazei de date ANAF
Documente care dovedesc dreptul de proprietate asupra imobilului:
 • Raportul de evaluare al garanției întocmit de către evaluatorul autorizat, membru al Asociației naționale a Evaluatorilor Autorizați din românia
Tipuri de venituri acceptate:
 • venituri obţinute de client din activităţi independente
 • pensii
 • alte venituri pe perioadă determinată încasate de persoane fizice (din alte surse)
 • venituri obţinute din contracte individuale de muncă/contracte de îmbarcare ale navigatorilor
 • alte venituri (rentă viageră, burse doctorale, postdoctorale etc)

Opinii despre BCR

BCR oferă creditul ipotecar numit CASA MEA, fiind o opțiune demnă de luat în calcul datorită numeroaselor avantaje. Cel mai mare beneficiu este că acest credit ipotecar are dobândă fixă în primii 5 sau 10 ani, la alegerea clientului. BCR nu percepe comisioane de administrare, analiza dosarului sau pentru rambursarea anticipată. Suma maximă pe care o oferă poate ajunge până la 85% din imobilul pe care doriți să îl achiziționați. Oferta este foarte bună, iar suma minimă care poate fi accesată este 45.000 lei.
Avantaje BCR:
 • dobândă fixă în primii 5 sau 10 ani (6,45%-6,95%)
 • ZERO comisoane de administrare, analiză de dosar și rambursare anticipată
 • fără adeverință de venit (informațiile legate de venit se obțin direct din baza de date ANAF)
 • perioada maximă de rambursare: 30 ani
 • asigurări opționale (contra cost): asigurare de viață, asigurare afecțiuni grave și asigurare complexă
 • avans minim începând de la 15%
 • reduceri la credit pentru încasarea salariului în cont BCR
Dezavantaje BCR:
 • avansul minim poate ajunge la 35% în cazul în care locuința pe care o achiziționați nu se află pe lista locațiilor de pe site-ul BCR

7

Alpha Bank

 • ÎMPRUMUȚI
  200 000 LEI
 • COST
  258 640 LEI
 • RATA
  1 274 LEI
POSIBILITĂȚI DE ÎMPRUMUT
 • SUMA:
  DURATA:
 • MIN: 23800 LEI
  MIN: 5 ANI
 • MAX: 952000 LEI
  MAX: 35 ANI
Dobândă variabilăROBOR 3M + 3,30 pp
Dobândă fixă primii 5 ani și variabilă pentru restul perioadeiDobândă fixă (primii 5 ani): 6,75% Dobândă variabilă (restul perioadei): ROBOR 3M + 3,65 pp
Comision analiză dosar900 lei pentru clienții care nu încasează salariul prin Alpha Bank 450 lei pentru clienții care încasează salariul prin Alpha Bank
Taxă de evaluare a proprietății476 lei pentru imobil de tip apartament 595 lei pentru imobil de tip casa, finalizat 714 lei pentru imobil de tip casa, aflat în construcție 536 lei pentru imobil de tip intravilan de maxim 3.000 mp
Taxa de înscriere la Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare a ipotecii64 lei 
Taxe suplimentare
Comision unic pentru servicii prestate la cerere50 euro/ serviciu (echivalentul în lei)
Ce documente sunt necesare pentru obținerea creditului?
 • Act de idenitate
 • Documente justificative pentru veniturile încasate
 • Acord pentru consultarea bazei de date ANAF
Documente necesare pentru aprobarea creditului:
 • actele de proprietate asupra imobilului care urmează a fi achiziționat/adus în garanție
 • documentația cadastrala imobil
 • încheierea de intabulare a dreptului de proprietate asupra imobilului ce urmeaza a fi achiziționat/adus în garanție, eliberată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară
 • Extras de Carte Funciară de informare privind imobilul ce urmeaza să fie achizițonat/ adus în garanție
Documente necesare pentru semnarea contractului de credit și ipotecă:
 • extras de Carte Funciară de Autentificare care să prezinte situația juridica a imobilului;
 • certificat fiscal care atestă ca nu sunt impozite neachitate ale imobilului finanțat/adus in garantie;
 • adeverință eliberată de asociația de proprietari prin care se face dovada achitării la zi a cotelor de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari
 • certificat de performanță energetica
Documente necesare în vederea efectuării tragerilor din credit:
 • încheierea de intabulare a ipotecii asupra imobilului finanțat/adus în garanție în favoarea Bancii eliberata de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară
 • extras de Carte Funciară din care să rezulte ipoteca de rang I în favoarea Băncii asupra imobilului finanțat/ipotecat

Opinii despre Alpha Bank

Creditul ipotecar oferit de Alpha Bank este o opțiune care oferă o opțiune mai rar întânlintă, și anume credit ipotecar cu avans 0%. Creditul ipotecar cu avans 0% este oferit în condițiile în care se aduce în garanție unul sau mai multe imobile suplimentare, iar suma acordată va fi de maxim 60% din valoarea acestora de piață. De asemenea Alpha Bank lasă clienții să opteze pentru dobândă variabilă pe toată perioada creditării sau pentru dobândă fixă pentru primii 5 ani. Așadar, această ofertă de credit are beneficii demne de luat în calcul. Venitul minim pe care aplicanții trebuie să îl dețină este 1.100 lei pe lună, iar vechimea la ultimul loc de muncă să fie minim 3 luni și să nu existe pauze între locurile de muncă în ultimee 12 luni.
Avantaje Alpha Bank:
 • fără adeverință de venit (informațiile legate de venit se obțin direct din baza de date ANAF)
 • se poate alege dobânda fixă pentru primii 5 ani și dobândă variabilă pentru restul perioadei de creditare
 • perioada maximă de rambursare: 35 ani
 • permite maxim 2 codebitori
 • avans minim începând de la 15%, dar există și opțiunea de avans 0% dacă se aduce în garanție un imobil suplimentar, iar valoarea maximă finanțată nu depășește 60% din valoarea de piață a imobilelor aduse în garanție
 • clienții care optează pentru varianta de a li se vira salariul prin Alpha Bank beneficiază de discounturi
Dezavantaje Alpha Bank:
 • comision de analiză dosar de 900 lei

8

UniCredit

 • ÎMPRUMUȚI
  200 000 LEI
 • COST
  260 800 LEI
 • RATA
  1 280 LEI
POSIBILITĂȚI DE ÎMPRUMUT
 • SUMA:
  DURATA:
 • MIN: 4800 LEI
  MIN: 3 ANI
 • MAX: 1190000 LEI
  MAX: 35 ANI
Dobândă fixă (în primii 5 ani)5,85%
Dobândă variabilă (restul perioadei)ROBOR 3M + 3,35 pp
Comision analiză dosar900 lei
Comision administrare cont aferent creditului5 lei/ lună
Taxă de evaluare a proprietățiiConform tarifului practicat de evaluatorul autorizat
Taxa de înscriere la Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare a ipoteciiConform tarifului practicat de evaluatorul autorizat
Ce documente sunt necesare pentru obținerea creditului?
 • Act de idenitate
 • Documente justificative pentru veniturile încasate
 • Acord pentru consultarea bazei de date ANAF
Documente referitoare la imobil:
 • Raport de evaluare
 • Contract vanzare-cumparare
 • Extras Carte Funciara
 • Intabulare
 • Inscriere OCPI etc.

Opinii despre UniCredit Bank

UniCredit Bank aduce pe piața de împrumuturi un credit ipotecar de până în 250.000 euro (echivalentul în lei) pe care îl acordă pe perioada maximă de 35 ani. Oferta permite 2 codebitori, ceea ce poate fi un factor important pentru creditor. Codebitorii trebuie să îndeplinească aceleași criterii de eligibilitate ca și solicitantul (venit lunar minim de 1.000 lei, vârsta cuprinsă între 20-70 ani). Un alt aspect important este dobânda împrumutului. Se poate opta pentru o dobândă fixă în primii 5 ani, iar pe restul perioadei dobândă variabilă.
Avantaje UniCredit Bank:
 • perioada maximă de rambursare: 35 ani
 • permite maxim 2 codebitori (primul codebitor poate fi soț/soție/partener, iar al doilea poate fi tata/mama/socru/soacra/frate/soră/fiu/fiică, iar amandoi codebitori trebuie să îndeplinească aceleași criterii de eligibilitate ca și solicitantul)
 • se poate opta pentru dobândă fixă în primii 5 ani și vaiabilă în restul perioadei sau pentru dobândă variabilă pe toată perioada
 • avans minim începând de la 15%
 • garanțiile sunt ipoteca de rang I asupra locuinței și asigurarea acesteia
Dezavantaje UniCredit Bank:
 • comision de analiză dosar 900 lei

9

Banca Transilvania

 • ÎMPRUMUȚI
  200 000 LEI
 • COST
  283 480 LEI
 • RATA
  1 343 LEI
POSIBILITĂȚI DE ÎMPRUMUT
 • SUMA:
  DURATA:
 • MIN: 7150 LEI
  MIN: 1 ANI
 • MAX: 1190000 LEI
  MAX: 30 ANI
Dobândă variabilăROBOR 6M + 3,75 pp
Comision de administrare al creditului150 lei/ an
Comision analiză dosar400 lei
Taxă de evaluare a proprietății500 lei pentru apartameni750 lei pentrucasă, vilă, teren sau construcții
Taxa de înscriere la Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare a ipotecii65,7 lei/ garanție
Asigurare locuințăvariabilă în funcție de imobil
Taxe suplimentare
Comision unic pentru servicii prestate la cerere100 lei
Ce documente sunt necesare pentru obținerea creditului?
 • Act de idenitate
 • Acord pentru consultarea bazei de date ANAF
 • Documente din care sa rezulte valoarea bunului pentru care se solicita creditul (difera in functie de destinatia creditului)
 • Documentele de proprietate ale imobilului luat in garantie si care atesta valoarea de piata a imobilului (raport de evaluare)
 • Raportul de evaluare al garanției întocmit de către evaluatorul autorizat, membru al Asociației naționale a Evaluatorilor Autorizați din românia
Tipuri de venituri acceptate:
 • Salarii şi alte venituri lunare cu caracter permanent
 • Venituri din diurne pentru navigatori, piloţi, stewardese, transportatori
 • Venituri obtinute din contracte de munca derulate in strainatate de cel putin 1 an
 • Pensii
 • Venituri din desfasurarea de profesii liber autorizate
 • Venituri din rente viagere
 • Venituri din lucrari literare, de arta, stiintifice, mostenirea dreptului de autor asupra unor asemenea lucrari, venituri din contracte de cesiune a
 • drepturilor de autor si a drepturilor conexe acestora
 • Chirii
 • Dividende obtinute de la societati comerciale cu capital privat
 • Venituri din dobânzi la depozite constituite la Banca Transilvania

Opinii despre Banca Transilvania

Banca Transilvania oferă un credit ipotecar cu valori cuprinse între 1.500 - 250.000 euro (echivalentul în lei) persoanelor cu vârsta maximă de 65 ani. Oferta are numeroase beneficii și este destul de convenabil, în special pentru sumele de până în 35.000 euro, fiindcă procesul de obținere este extrem de simplu și rapid. De asemenea, un mare avantaj este că persoanele care lucrează în străinătate de cel puțin un an sunt eligibile pentru a aplica pt acest credit, ceea ce este foarte rar pe piața creditelor din România.
Avantaje Banca Transilvania:
 • fără adeverință de venit (informațiile legate de venit se obțin direct din baza de date ANAF)
 • perioada maximă de rambursare: 30 ani
 • avans minim începând de la 15%
 • pentru sumele de până în 35.000 euro (echivalentul în lei) procesul de obținere al creditului are documentația simplificată
 • garanțiile sunt ipoteca de rang I asupra locuinței și asigurarea acesteia
 • clienții care virează salariul în contul BT beneficiază de dobânzi și comisioane preferențiale
 • Banca Transilvania acordă creditul ipotecar persoanelor care lucrează în străinătate (cu minim 1 a vechime) cu condiția să existe un codebitor care locuiește în Romînia.
Dezavantaje Banca Transilvania:
 • comision analiză dosar (400 lei)
 • comision anual de administrare al creditului (150 lei)

Comparator Rechin Financiar – doriți un astfel de instrument pe site-ul dvs.?.

 

Creditul ipotecar este adesea cea mai importantă decizie financiară din viață, ale cărei efecte sunt resimțite timp de 20-30 de ani. Găsirea celui mai ieftin împrumut ipotecar pe cont propriu este imposibilă din două motive simple:

 1. Obținerea unei oferte bancare necesită o mulțime de documente și durează în medie 2 săptămâni înainte ca banca să emită o decizie inițială de împrumut și să vă poată prezenta o ofertă individuală.
 2. Cu cât aplicați mai mult pentru credite, cu atât șansele de a obține creditul scad. Atunci când depuneți o cerere de împrumut la o bancă sau o instituție nebancară, aceasta verifică scorul și istoricul de creditare la Biroul de Credit (BC). Fiecare verificare la BC scade scorul aplicantului cu un anumit punctaj. Perioada de timp în care aceste verificări sunt făcute afectează și mai mult scorul. Dacă valoarea scorului nu se încadrează între 500-800, aplicantului nu i se va aproba nicio cerere de credit. De exemplu, dacă se efectuează 3-4 verificări la BC într-o singură săptămână scorul cu siguranță scade sub 500, iar obținerea unu împrumut va fi aproape imposibilă.

Pentru a vă ajua, am creat cel mai avansat instrument de comparație al creditelor ipotecare. Acesta vă va permite să aflați condițiile reale de de creditare pe care le poate obține un român obișnuit. Trebuie să luați la cunoștiință faptul că valoarea costului total al creditului depinde de o multitudine de factori. O mare parte din aceștia depind de situația financiară personală. În timpul unei sesiuni de consultanță individuală gratuită, vă pot compara ofertele a 15 bănci aplicate special pe situația dvs., fără a trimite verificări la Biroul de Credit. Voi folosi algoritmul sistemelor pe care îl folosesc băncile pentru evaluarea clienților. Datorită acestui fapt, puteți obține o comparație foarte precisă și apoi puteți aplica direct la banca pe care o alegeți. De asemenea, vă ajut cu toate documentele, negociez condițiile și verific cu atenție oferta finală a băncii.

În care bancă voi obține cel mai ieftin credit ipotecar?

Dacă ați ajuns aici înseamnă că ați văzut cu siguranță un clasament al creditelor ipotecare. Practic, acestea sunt inutile deoarece conțin cele mai ieftine oferte care sunt disponibile doar pentru maxim 1% din debitori. 99% din oameni nu vor primi o asemenea ofertă de împurut din partea băncii. Clasamentele creditelor ipotecare deseori nu includ comisioanele și taxele suplimentare

De obicei, un potențial debitor decide să solicite un credit ipotecar unei anumite bănci pe baza a 3 factori:

 • valoarea marjei de credit (rata dobânzii la împrumut)
 • suma comisionului
 • este banca la care persoana în cauză are deja un cont și de care este deja „atașată”

Din păcate, decizia bazată numai pe acești 3 factori este deplorabilă. Băncile sunt conștiente că 85% din debitori au în vedere aceste criterii de bază când aleg să solicite un împrumut ipotecar. Acești oameni aleg în necunoștiință de cauză drumul către cele mai scumpe oferte posibile pe care le pot accesa. De multe ori băncile ispitesc printr-un comision de 0%, dar acest lucru este doar un truc de marketing. Acestea compensează lipsa comisionului prin alte taxe suplimentare, cum ar fi comisionul pentru analiza dosarului, asigurare obligatorie sau metode nefavorabile de calcul al împrumutului. Băncile taxează cel mai mult clienții actuali, oferindu-le oferte scumpe de împrumut, mergând pe premisa că s-a format un climat de încredere între client și bancă. Acestea sunt câteva trucuri simple, folosite de bănci cu succes.

Se pot întâlni situații în care banca oferă o reducere a marjei de împrumut, de exemplu un discount de 0,4% în cazul în care clientul alege să achiziționeze o asigurare de viață sau să creeze un cont bancar la banca respectivă în care să își vireze salariul. Credeți că banca face această reducere din bunătate? Bineînțeles că nu. Băncile calculează bazându-se pe date statistice cât de mult vor câștiga în următoarele decenii de pe urma acestor produse suplimentare pe care clienții le vor achiziționa pentru a avea o marjă de împrumut redusă, care duce împlicit la o dobândă mai mică. Instituțiile bancare pot estima cât de avantajos este pentru ele să aplice această strategie fiindcă au înregistrat în istoric datele clienților actuali. Nu veți vedea costul total nici măcar în calculatoarele de cost ale împrumuturilor create de către bănci. Puteți fi sigur că „consilierul” din bancă vă va oferi propunerea cea mai puțin favorabilă de reducere a marjei de împrumut.

Când discutăm de sume de sute de mii de lei, metodele de calcul ale împrumutului, tipul ratelor (egale sau descrescătoare), tipul dobânzii (fixă sau variabilă), precum și condițiile de schimbare în timpul împrumutului au o importanță crucială. Sunt mulți alți factori care pot afecta semnificativ costul total al creditului. De exemplu, anumite bănci însumează valoarea creditului plus comisioanele aferente și calculează dobânda aplicată acestei sume. Asta înseamnă că dobânda este aplicată pe o valoare mai mare decât valoarea efectivă a creditului. În 98% din cazuri clienții băncilor nu au nicio idee legată de aceste trucuri matematice. Cu atât mai mult, nu mă surprinde deloc faptul că aceste informații nu vor fi oferite de către consultanții bancari și nici nu vor fi afișate pe site-ul oficial al băncilor.

În timpul unei consultații gratuite de credit cu Rechinul Financiar se verifică costul total al împrumutului înainte și după obținerea deciziei de creditare și se estimează costurile ascunse ale acestuia. Datorită relațiilor bune cu băncile, cititorii Rechinului Financiar au parte de credite cu 15% mai ieftine decât dacă aplică singuri. Pentru un credit de 200.000 lei, 15% reprezintă 30.000 lei care vor fi economisiți. De fapt, economiile sunt chiar mai mari de atât fiindcă o persoană obișnuită nu are nicio idee unde să găsească cel mai ieftin credit ipotecar având în vedere istoricul său de creditare și scorul său din Biroul de Credit.

M-aș bucura foarte mult dacă ați aprecia acest intrument de comparație al creditelor ipotecare și îl veți distribui prietenilor și cunoscuților dvs. pe social media.